DejligLama - Vi laver hjemmesider - cvr: 34 23 10 87

DejligLama - Vi laver hjemmesider - cvr: 34 23 10 87

It is good to have an end to journey toward; but it is the journey that matters, in the end

Ernest Hemingway

Dejliglama er et udviklingshus

Det vil sige at vi er dem, der sørge for at alle byggestenene til dit næste projekt sættes sammen. Der er helt overordnet tre elementer vi bekymre os for; Struktur, Design & Funktion.

For at sikre at de rette byggesten under hvert af disse elementer bliver sat rigtig sammen, arbejder vi med en process hvor vi fra start til slut, viser hvordan det ser ud.

Det gør vi ved at have en gennemskuelig kommunikation med vores kunder, om kvaliteten og funktionaliteten af det endelige produkt kontinuerligt gennem hele processen. På den måde kommer vi hurtigt fra tegnebrættet og til noget vi kan se på, men aldrig længere væk end at vi kan gå tilbage til tegnebrættet, hvis vi føler det er nødvendigt på et senere tidspunkt.

Overblikket

Vi kan indgå i dit projekt på alle stadier af udviklingen.  For os, er det det vigtigt at få overblikket. Hvad er målet med det du har sat igang, og hvilke skridt har du  allerede taget for at nå dertil?

Når vi har overblikket, kan vi sammen gå videre i processen.

Det endelige produkt

Kvalitet er jo mange ting. For os er det en kombination af, Ressourcer (tid, penge og mandskab), Scope (opgavens omfang) og Kvalitet (defineret ved et af kunden specificeret mål for projektet)

Ressourcer, Scope og Kvalitet påvirker hinanden indbyrdes. Det er nu engang sådan, at vi ikke kan lave e-bay i en nord-svensk udgave på 2 uger til 50.000, baseret på screendumps af e-bay som vi kender det idag. Lyder det også lidt skørt? Ok, men du vil være overrasket over hvor mange henvendelser vi får der indeholder elementer af sådan en sammensætning :)

Produktet er færdig når vi har opnået de mål vi satte inden for vores Scope og tilgængelige Ressourcer.

To the man who only has a hammer, everything he encounters begins to look like a nail

Abraham Harold Maslow

Skridt på vejen

De rette skridt gør processen bedre. Derfor bruger vi en kombination af disse skridt, til at tage os sikkert fra idé til produkt.
 • En indledende snak, hvor du med dine ord fortæller hvad projektet går ud på, og vi genfortæller din vision med vores
 • En konceptbeskrivelse der forklare de overordnede mål med projektet
 • En opgave breakdown hvor hver opgave der skal løses er beskrevet (byggeordre)
 • En udarbejdelse af et design Look & Feel som indeholder skrifttyper, farver, grafiske elementer og andet der er med til at skabe en rettesnor for det endelige design
 • Et See/Do træ som fortælle os hvordan det endelige site skal bygges
 • En wireframe baseret på See/Do så vi konkret kan se hvor elementer skal placeres på de enkelte sider
 • En design mockup baseret på wireframe
 • Implementering af design i et kørende theme

Levering

Før vi kan gå igang med vores favorit del – at bygge dit nye produkt, tager vi den samlede beskrivelse og udfærdiger et tekniske modstykke, som er en byggeordre. Med den i hånden ved vi hvad vi skal bygge, hvor lang tid det ca. tager og hvor meget det ca. koster.

Hvis vi er enige, og fortsat holder os inden for de forventede Tid, Ressource og Kvalitets parametre, går vi videre.

Når vi nu er blevet klar over hvor vi skal hen, så er det jo bare om at komme igang,  og heldigvis arbejder vi rimelig hurtigt, hvis vi selv skal sige det.

Pris

Pris er selvfølgelig en del af leveringen. Du kan se alle vores priser her.

Service

Et helt nyt produkt har helt sikkert fejl og mangler, trods vores bestræbelser på at finde og fjerne dem alle, inden du får overleveret produktet til endelig test. Det er derfor test er en del af leveringen, og det er fejlrettelser i 30 dage efter levering også.

DejligLama - Vi laver hjemmesider - cvr: 34 23 10 87

Danmarks dejligste udviklingshus

DejligLama startede i 2009 med et ønske om at bygge bro mellem vores teknisk forståelse og brugeren.

Mange år i programmørstolen og direkte kontakt med de mennesker, der skal bruge de udviklede løsninger, har givet en indgående forståelse for, hvordan man kommer fra tanke, ønske og idé, til et konkret stykke software der løser opgaven.

Tilgangen til udvikling af hjemmesider er nede på jorden, og brugen af simple værktøjer sikrer fuld forståelse for projektet også på brugerens side af bordet. På den måde holdes arbejdet på rette spor, og fællesplanerne tilpasses løbende, så det produkt, vi laver sammen, passer til brugerens behov og aktuelle situation.

Vision

Vores vision bygger på et ønske om at skabe et stabilt miljø, hvor det er sikkert for os og vores kunder at udforske de muligheder, der konstant udfolder sig online.

Det sker gennem;
 • Tættere kontakt med vore kunder
 • Flere og bedre standardprodukter
 • Bedre kendskab til nye og kommende teknologier
 • Partnerskaber med de kompetencer vi ikke selv har

Mvh. Kåre Mulvad Steffensen

DejligLama - Vi laver hjemmesider - cvr: 34 23 10 87

WordPress <3

Der er ingen vej uden om, vi ELSKER WordPress. Det gør vi af mange grunde, men vigtigst er nok det nemme interface vores kunder får. Der er simpelthen ikke noget der slår WP som CMS idag, og med en markedshare på over 20% (2014), tror vi på at valget 10/10 gange bør være WordPress.

WordPress bygger på nogle lidt mere tekniske ting og sager, populært kaldet LAMP. Hvis du ved hvad det er, behøver du ikke læse videre.

Linux, Apache, MySql og PHP er basis for alt hvad vi laver, uden Operativsystem, Webserver, Database og Programmeringssprog, ville vi ikke komme langt. Når det er sagt bliver vi selvfølgelig nødt til også at være med på de seneste Javascript, HTML og JQuery standarder, så vi ved hvornår vi skal løse en udfordring i JS eller HTML5.

Alle disse forkortelser (og mange flere) bruger vi som byggesten når en hjemmeside skal laves. Men bare rolig, dem skal vi nok bekymre os om, så du kan tage hånd om indhold og kontekst.

Det skal jo også se godt ud...

Og derfor finder du i den mindre tekniske afdeling af buzzwords;  Responsive, Codebehind, UI og UX (og hvad branchen ellers finder på). Alt sammen dækker de over de strategier eller teknikker om du vil, vi benytter for at give den besøgende på en hjemmeside en god oplevelse, og iøvrigt sørge for at din hjemmeside, eller webapp, løser den udfordring du har.

Gir det mening ? - det behøver det ikke. Vi mestrer det, så du ikke skal.

DejligLama - Vi laver hjemmesider - cvr: 34 23 10 87

DejligLamas forretningsbetingelser gælder for den rådgivning og de ydelser, DejligLama og underleverandører leverer til kunden, med mindre andet er aftalt. Ydelser leveret af DejligLama, uanset art betegnes i det følgende som “projekt”. Forretningsbetingelserne gælder i de tilfælde hvor anden indgået aftale ikke er dækkende.

Samarbejdsaftale

Ved modtagelsen af en ny opgave, vil DejligLama, medmindre dette fremgår klart, kort bekræfte, hvad  opgaven går ud på og eventuelt beskrive, hvilke aktiviteter der påregnes udført samt om muligt angive tidshorisonten og estimat for løsning af projektet.

DejligLama behandler alle modtagne oplysninger fortroligt, og fortrolighedspligten dækker også evt. underleverandører.
Et tilbud fra DejligLama er gældende 30 dage fra den dag hvor tilbuddet sendes.

Ændringer i et igangværende projekts omfang eller vilkår kan betyde at et nyt tilbud udarbejdes for dele eller hele projektet ift. de ændrede vilkår.

Ved et projekts afslutning tilbageleveres evt. originale dokumenter, og DejligLama opbevarer ingen oplysninger om adgange til kundens systemer, med mindre andet aftales.

Et projekt er altid kundespecifikt, og betingelserne for almindelig fortrydelsesret er derfor ikke gældende.
DejligLamas rådgivning sker i henhold til dansk ret, og DejligLama er erstatningsansvarlige i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

DejligLama har ikke ansvar for indirekte tab, driftstab, mistet fortjeneste, tabt goodwill eller på anden måde øknomiske tab som måtte være foranlediget under udførsel af, eller efter idriftsættelse af et projekt.

Eventuelle tvister vedrørende rådgivning, herunder et eventuelt ansvar herfor, kan alene afgøres af danske domstole med anvendelse af dansk ret.

Honorar og fakturering

DejligLama arbejder med priser der justeres en gang årligt. De til en hver tid gældende priser er offentligt tilgængelige på dejliglama.dk.

Kunden oplyses så vidt muligt om det samlede omfang af honoraret, inden arbejdet påbegyndes.

Medmindre der er indgået anden aftale, eller fast pris aftale, tager fakturering udgangspunkt i det registrerede tidsforbrug uagtet estimat, idet der dog under hensyn til omfanget og opnået resultat kan afviges herfra. DejligLama gør opmærksom på timeforbrug hvis dette overstiger i væsentlig grad fra estimatet.

Der faktureres som udgangspunkt løbende omkring den 20. i hver måned under et projekts forløb.  Sidste fakturering sker altid efter projektets afslutning.  Ved løbende aftaler afregnes månedligt forud.

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto fra fakturadato med mindre andet er angivet på faktura. Ved forsinket betaling pålægges gebyr ved gentagende rykkere.

Alle priser oplyses ex.moms med mindre andet er angivet.

Markedsføring

DejligLama har ret til at anvende kundens navn og logo i markedsføring af projektet på DejligLamas platforme. Herunder de til en hver tid gængse sociale medier.

En afvigelse herfra kan ske mod kompensation.

DejligLama - Vi laver hjemmesider - cvr: 34 23 10 87

Min viden, er mit produkt

Kåre Mulvad Steffensen

Ved DejligLama køber du først og fremmest viden, en viden der er blev til gennem en hel del tid brugt foran computeren. Den viden du køber, kan udmønte sig i et konkret produkt eller råd og vejledning ift. den digitale verden vi befinder os i.

Timepriser – 2014

580 – Indholdsmæssig redigering af tekst, billede mv.

690 – Teknisk udvikling generelt

830 – Projektledelse, møder m.v.

995 – Rådgivning, strategi, konsulentassistance mv.


Timepriser – 2015

830 – Udvikling

1080 – Rådgivning, strategi, konsulentassistance mv.

Estimater er starten på et godt projekt

Vores viden sælges på timebasis, baseret på et indledende estimat og løbende del-estimater hvor det er nødvendigt. Det betyder konkret at et estimeret projekt til 20 timer godt kan koste dig 18 timer.

Hvis vi ser at projektet ændre struktur så vi kommer til at overskride estimatet væsentligt, tager vi sammen en vurdering af projektet inden vi går videre.

Vi estimerer, konkretiserer og producere ud fra et oplæg fra dig. Et estimat er din ledetråd til budgettet, og vi arbejder inden for de rammer der sættes af estimatet. Når projektet er i gang og opgavens omfang ændre sig, ændre estimatet sig også. Derfor giver vi løbende vurderinger på de enkelte tiltag, så du kan tage stilling til deres prioritet i projektet.

Starten på et godt estimat er et godt oplæg. Mangler oplægget, laver vi det sammen.

Skriv til core@dejliglama.dk og få et tilbud.

Løbende månedlig aftale

Skal DejligLama være din faste go-to-guy for dit website?
Optil 10 timer/måned uanset opgavens karakter – 6500/mdr (svarer til en timepris på 650)

Lav dit eget estimat

Her er en nem vejledning til estimering af omkostninger ved teknisk udvikling af hjemmesider.

For alle klassiske hjemmeside opgaver, giver bruger vi denne formel til estimering.

6000 /sidetype (forside, artikel/underside/galleri mv.)

2000 /funktion (nyhedsbrev, poll, slider, galleri osv.)

Vi er ligeglade med antallet af egentlige sider, men bekymre os mere om side typer, altså forskellige designs og funktioner.

Skriv til estimat@dejliglama.dk med et wireframe, eller sidetype og funktionsliste, så får du et GO på estimatet!

White-label Lama

Vi arbejder gerne som tilknyttet ressource til bureauer. Så har du digital manpower når du behøver det på et projekt eller kundemøde hvor vi kommer ud som værende fra din virksomhed. Vi kan samarbejde pr. projekt eller en fast månedlig aftale.

Når der arbejdes som White-lable Lama, aftaler vi hvorledes afvigelsen fra punktet Markedsføring i forretningsbetingelserne skal ske.

Alle priser er DKK ex.moms.

DejligLama - Vi laver hjemmesider - cvr: 34 23 10 87

Address

Rocket Labs
Hejrevej 30, 2400 København NV

Phone

Kåre M. Steffensen
Go to Guy: +45 6130 5229

Milene Rose Holm
Design: +45 2811 5378

DejligLama - Vi laver hjemmesider - cvr: 34 23 10 87

Blog

Sådan ændre du beskeden over login boksen

Beskeden lige over login boksen på /wp-login.php ændres ganske nemt ved at tilføje denne stump kode i din functions.php fil. Du ændre selvfølgelig beskeden til hvad du nu har lyst til, og den kan indeholde html.

function custom_login_message() {
$message = 'Din besked her.';
return $message;
}
add_filter('login_message', 'custom_login_message');

Leave a Reply

DejligLama - Vi laver hjemmesider - cvr: 34 23 10 87

Blog

Cradlepeople.dk

CradlePeople’s andet redesign. Denne gang har vi sat fokus op newsletter signup og payment gateway.

http://cradlepeople.dk

Leave a Reply